Η Ιστορία της Ψυχής: πάνελ 1. Ο Έρωτας Πλήττεται από την Ομορφιά της Ψυχής – Maurice Denis

Η Ιστορία της Ψυχής: πάνελ 1. Ο Έρωτας Πλήττεται από την Ομορφιά της Ψυχής – Maurice Denis

Το πρώτο πάνελ του έργου “Η Ιστορία της Ψυχής: Ο Έρως Πλήττεται από την Ομορφιά της Ψυχής” του Maurice Denis αναδεικνύει τη μαγεία της αγάπης και της ομορφιάς μέσα από τον μύθο των Πυθικών.