Αλληγορία – Μαξιμιλιανός Πίρνερ

Αλληγορία – Μαξιμιλιανός Πίρνερ

Η αλληγορία του Μαξιμιλιάνου Πίρνερ αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αισθητική και τη φιλοσοφία του καλλιτέχνη. Μια σύνθεση που αναδεικνύει τον πλούτο της δημιουργικότητάς του.