Μέρος ένα (απόσπασμα, “κενή σειρά”) – Βογκντάνα Μέγκερ-Μολοντόφσκαγια

Μέρος ένα (απόσπασμα, “κενή σειρά”) – Βογκντάνα Μέγκερ-Μολοντόφσκαγια

Το πρώτο μέρος του έργου “fragment, empty series” της Bogdana Menger-Molodovskaya ανακαλύπτει την ομορφιά της απλότητας μέσα από τον συνδυασμό της τέχνης και της φυσικής.