Φύση νεκρή υπερφυσική – Eugene Brands

Φύση νεκρή υπερφυσική – Eugene Brands

Η μαγική τέχνη του Eugene Brands βγαίνει ξανά στο προσκήνιο με τη σειρά του “Nature morte surnaturel”. Ένας συνδυασμός της φύσης και του υπερφυσικού που αφήνει τον θεατή αισθητικά εμπλουτισμένο.