Επαναφορά Hammar II. Ο Θορ ντυμένος για τη νύφη – Mårten Eskil Winge

Επαναφορά Hammar II. Ο Θορ ντυμένος για τη νύφη – Mårten Eskil Winge

Η ανάκτηση του θρύλου του Thor γίνεται πιο ζωντανή με το έργο “Hammar retrieval II. Thor Dressed For Bride” του καλλιτέχνη Mårten Eskil Winge. Μια εντυπωσιακή απόδειξη της τέχνης και της μυθολογίας.