Φάρμα στη Νορμανδία – Γκυστάβ Λουαζώ

Φάρμα στη Νορμανδία – Γκυστάβ Λουαζώ

Το έργο “Φάρμα στη Νορμανδία” του Γκυστάβ Λουαζό είναι μια από τις πλούσιες αντιπροσωπείες του ντεζανταντίζμα στη γαλλική ζωγραφική. Με τη λεπτομερή απεικόνιση του τοπίου, μας μεταφέρει σε μια γαλήνια εικόνα χωρίς χρόνο.